Follow Tanghuaseng on Twitter หน้าแรก : แผนผังเวบ : เฉพาะสมาชิก
ลิงค์กลุ่มห้างสรรพสินค้าไทย
  ห้างตั้งฮั่วเส็ง
ห้างคลังพลาซ่า
ห้างคลังวิลล่า
ห้างแฟรี่พลาซ่า
ห้างแฟรี่แลนด์
ห้างเสรีสรรพสินค้า
ห้างกาดคำพลาซ่า
ห้างเสริมไทยพลาซ่า
ห้างโอเชี่ยนฯ ชุมพร
ห้างฟรายเดย์
ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์
ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ห้างไชยแสง
ห้างนาซ่ามอลล์
ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า
ห้างอินฟินิทมอลล์
ห้างไดอาน่า สงขลา
เอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต ทีดีพี
รับส่วนลด 5-10 % และสิทธิประโยชน์มากมาย ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

- ห้างกาดคำพลาซ่า แม่ฮ่องสอน
  ส่วนลด 5% สินค้าราคาปกติ
0-5362-0160-3

- ห้างคลังพลาซ่า นครราชสีมา สาขาจอมสุรางค์
- ห้างคลังพลาซ่า นครราชสีมา สาขาอัษฏางค์
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-4426-0111
0-4424-2599
0-4424-4771

- ห้างทวีกิจพลาซ่า สาขาถนนจิระ บุรีรัมย์
- ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
- ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ สระบุรี
- ห้างทวีกิจพลาซ่า สมุทรสงคราม
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-4461-2815
0-4462-5720
0-3631-4533-4
0-3471-5881

- ห้างตั้งฮั่วเส็ง กรุงเทพฯ
  สาขาธนบุรี
  สาขาบางลำพู
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-2434-0448
0-2280-0936

- ห้างแฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น
  ส่วนลด 5% (10% ในวันเกิด) สินค้าราคาปกติ
0-4332-1971-4

- ห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า นครสวรรค์
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-5622-3051-60

- ห้างเสรีสรรพสินค้า ลำปาง
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-5432-2363-5

- ห้างโอเชี่ยน ชุมพร
ส่วนลด 5% สินค้าราคาปกติ
0-7750-4150-5

- ห้างฟรายเดย์ อุตรดิตถ์
   ส่วนลด 5% สินค้าราคาปกติ
0-5544-0292

- ห้างเสริมไทยพลาซ่า มหาสารคาม
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-4371-1051
0-4371-1576

- ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี
  ส่วนลด 10% สินค้าราคาปกติ
0-3651-2073
0-3652-0901

- ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
  
0-3462-3105

- ห้างนาซ่ามอลล์ สุพรรณบุรี
  
0-3552-2178
0-3550-1571

หมายเหตุ : ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเช่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และศูนย์อาหาร
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลุ่มห้างสรรพสินค้าไทย
Head office 289 Sirinthon Rd, Bangplad, Bangkok 10700 Phone 0-2434-0448 ต่อ 8416, 0-2881-9500
Copyright (c) 2009. All rights reserved.      webmaster@tdpthailand.net